Opłaty za duplikat legitymacji/świadectwa proszę wnosić na konto Zespołu Szkół Nr 1, w tytule: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko 

nr konta 80 1020 1169 0000 8902 0108 1108

Opłata:

9 zł – duplikat legitymacji

26 zł. – duplikat świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji