Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

——————————————————————————————————

Wnioski (zał. nr 2) o dofinansowanie wypoczynku letniego składamy w terminie do 4 czerwca 2018 r.

 

——————————————————————————————————

Regulamin Socjalny 2016 po komisji

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół NR 1 w Piasecznie

Dysponowanie funduszem

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie (wczasy pod gruszą)

Załącznik Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie