Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Socjalny 2016 po komisji

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół NR 1 w Piasecznie

Dysponowanie funduszem

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie (wczasy pod gruszą)

Załącznik Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie

Terminy spotkań Komisji Socjalnej w II semestrze roku szkolnego 2018/2019:
16 kwietnia 2019 r.
13 czerwca 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego (emeryci i pracownicy administracji) należy składać do 10 czerwca 2019 r. (jedyny termin!!!!)