Ogólne warunki dostępne są na stronie ubezpieczyciela InterRisk i w sekretariacie szkoły

 

Ubezpieczenie 2020/2021

wariant ubezpieczenie składka 46

wariant ubezpieczenie składka 54

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek 46)

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek 54)

Jak zgłosić szkodę (Instrukcja)

Polisa 46

Polisa 54

 

Ubezpieczenie 2019/2020

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek)

Polisa

Jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenie 2018/2019

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek)

Polisa

Ubezpieczenie 2017/2018

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek)

Polisa

Dodatkowe warunki

Ubezpieczenie 2016/2017

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia edu plus (Wniosek)

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu (Instrukcja)

Polisa