Dokumenty szkolne

Statut Technikum Nr 1

Statut Zespół Szkół Nr 1

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Koncepcja pracy szkoły [PDF]

Dla oddziałów 2017-2021     Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Dla oddziałów 2016-2017     Program Profilaktyki Szkolnej        Szkolny program wychowawczy

Dla oddziałów 2015-2016     Program Profilaktyki Szkolnej        Szkolny program wychowawczy

Procedura postępowania w razie wypadku [PDF]

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyki zawodowe [PDF]

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie [PDF]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja    Plan_ewakuacji

 

Szkolne zestawy programów nauczania i zestawy podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału i obowiązuje w danym oddziale przez cały cykl nauki.

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2019/2024 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2019/2023 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2018/2022 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2017/2021 [PDF]

Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do nauki zawodu: informacja

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2016/2017 [PDF]