Dokumenty szkolne

Statut 2017 – obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. [PDF]

Koncepcja pracy szkoły [PDF]

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2017-2021 [PDF]

Program Profilaktyki Szkolnej 2016-2017 [PDF]

Szkolny program wychowawczy 2016-2017 [PDF]

Procedura postepowania w razie wypadku [PDF]

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyki zawodowe [PDF]

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie [PDF]

 

Szkolne zestawy programów nauczania i zestawy podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału i obowiązuje w danym oddziale przez cały cykl nauki.

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2018/2019 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2017/2018 [PDF]

Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do nauki zawodu: informacja

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2016/2017 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2015/2016 [PDF]