Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku 2018/2019

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku 2018/2019

02.11.2018

piątek

po dniu Wszystkich Świętych

10.01.2019

czwartek

egzamin pisemny potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie

02.05.2019

czwartek

Dzień Flagi Polskiej

08.05.2019

środa

matura język angielski

18.06.2019

wtorek

egzamin pisemny potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie

21.06.2019

piątek

dzień po święcie Bożego Ciała