Dni Techniki 2017

Dni Techniki 2017

      Ideą Dni Techniki jest promowanie kształcenia technicznego,  

potencjału naszych uczniów, firm związanych  z branżą techniczną

oraz integracja środowiska lokalnego.

W programie:

25 kwietnia

10.00 Uroczyste otwarcie 5. Piaseczyńskich Dni Techniki

Prelekcja ,,Technika otwierania głowy”          

Pokaz stylizacji ,,Kreatywni na wybiegu”. Klasa reklamy pokaże wizje różnych zawodów w których można być twórczym.

Wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Technicznego

12.00 -14.00  Otwieramy dla Ciebie drzwi do techniki – poznaj nowoczesne technologie w rękach młodych. Zespoły uczniowskie prezentują ciekawe rozwiązania techniczne,  efekty swoich zawodowych pasji. Wystawę można oglądać pierwszego i drugiego dnia.

Równolegle w godzinach 10-15 proponujemy uczniom udział w ciekawych warsztatach i wykładach prowadzonych m.in. przez zaproszone firmy zewnętrzne.

26 kwietnia

Otwarte drzwi do techniki dla mieszkańców

10.00-14.00 Specjalistyczne warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalistów prowadzone przez naszych uczniów – wolontariuszy. 

13.00 Wręczenie nagród laureatom Konkursu ,,Mój zawód – moja pasja”

14.30-17.30 Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Oferta jest niezwykle szeroka:

Kinect. Interaktywne quizy sprawdzające słownictwo, gramatykę i wiedzę o krajach anglojęzycznych. Nowością będzie quiz służący do ćwiczenia wymowy języka angielskiego, szczególnie w zakresie trudnych wyrazów i pytania dotyczące zagadnień z informatyki. 

Drukowanie 3D.  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wypróbowania własnych sił w projektowaniu i drukowaniu 3D i zobaczą projekty uczniowskie. 

Warsztat teleinformatyka. Tworzenie sieci komputerowej z użyciem symulatora Cisco Packet Tracer. Prezentacja narzędzi  stosowanych podczas montażu okablowania. Zarabianie kabla sieciowego w panelu krosowym.

Lutowanie. Zajęcia praktyczne w pracowni elektronicznej.

Avatary. Projektowanie mówiących awatarów w programie Voki.

Arduino. Podstawy programowania w środowisku Arduino.

Lego, Dash. Technologie komputerowe łatwe i przyjemne.

Geogebra. Przykłady wykorzystania technologii komputerowej w rozwiązywaniu zadań z matematyki . 

Kody QR. Kody QR to nowoczesny sposób kodowania informacji na opakowaniu czy w przekazie reklamowym. Poznasz sposób ich tworzenia i odczytywania. Z warsztatu wyjdziesz z samodzielnie zakodowaną swoją wizytówką.

Milonerzy. Teleturniej badający wiedzę w różnych obszarach.

C++. Prezentacja prac  związanych z tworzeniem gry komputerowej w C++ i wykonywanie  przez  uczestników ćwiczeń związanych z programowaniem obiektowym. Ciekawostki  fizyczne. Doświadczenia i pokazy  ilustrujące zjawiska fizyczne wokół nas  

Diagnostyka. Diagnozowanie zaworów elektromagnetycznych – przebieg wartości prądu i napięcia. 

Odkryj swój zawód. Młodzież będzie mogła dowiedzieć się na podstawie rozwiązanego testu jakie ma predyspozycje zawodowe lub zdolności techniczne; będzie możliwość sprawdzenia się w zadaniach na myślenie logiczne. 

Ponadto: Wystawy militarna i plastyczna ,,Człowiek kreatywny”

Po raz pierwszy w tym roku:

Show Car Inter Cars na Wiadukcie!!!

Czytaj o Show Car Inter Cars

 A oto filmowa relacja z IV Piaseczyńskich Dni Techniki .