Zapraszamy  na spotkanie online 24.03.2021 r.   

Planowany przebieg dnia otwartego online

16.00 – 16.30 Informacje o szkole i możliwościach kształcenia w Zespole Szkół  Nr 1. 

Zobacz filmik o szkole

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 16.00

16.30 – 18.00 Spotkania prezentujące kierunki: 

– technik informatyk

Zobacz filmik o zawodzie technik informatyk

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 16.30

 

– technik reklamy

Zobacz filmik o zawodzie technik reklamy

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 16.45

 

– technik teleinformatyk

Zobacz filmik o zawodzie technik teleinformatyk

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 17.00

 

– technik pojazdów samochodowych

Zobacz filmik o zawodzie technik pojazdów samochodowych

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 17.15

 

– technik elektronik

Zobacz filmik o zawodzie technik elektronik

Link do spotkania na platformie Teams aktywny od godz. 17.30

 

Szczegółowe informacje:

REKRUTACJA

INFORMATORY