CBSG (firma przygotowująca do certyfikacji zawodowych Microsoft).

Współpraca: trwa od 2014 r.

Porozumienie: podpisane we wrześniu 2016 r.
Działania w ramach współpracy:

  • kursy dla uczniów i nauczycieli Microsoft Technology Associate

  • stypendia dla uczniów (vouchery na kursy)

  • udział uczniów w spotkaniach społeczności Microsoft (WGUiSW,  ITechhDay)

  • udział społeczności Microsoft w Piaseczyńskich Dniach Techniki

CBSG.pl