ALKAM SECURITY

Współpraca: trwa od 2015 r.
Porozumienie: zawarte
we wrześniu 2015 r.

Działania w ramach projektu:

  • prezentacja firmy w czasie Piaseczyńskich Dni Techniki

  • szkolenia branżowe oraz specjalistyczne

  • współpraca dotycząca doposażenia pracowni

alkam-security.pl