CISCO
Porozumienie
zawarte 19.03.2015 z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako Academy Support Center pozwoliło na uruchomienie w szkole

Akademii CISCO

Działania w ramach projektu:

  • wsparcie na rzecz Akademii CISCO

  • program edukacyjny opracowany przez Cisco służący nauczaniu informatyki wraz z wszystkimi materiałami dydaktycznym (opisami ćwiczeń laboratoryjnych, podręcznikami instruktorów)

  • umożliwienie instruktorom Akademii CISCO uczestniczenia w webinariach doskonalących

  • współpraca z WSIiZ w Rzeszowie pozwala na prowadzenie bezpłatnych kursów

IT Essentials dla uczniów naszej szkoły

netacad.com