Dnia 23 września uczniowie klas pierwszych naszej szkoły, pod opieką Pań Beaty Gronek i Ewy Kiełbiewskiej, uczestniczyli w wykładzie/konwersatorium na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład został przeprowadzony w ramach Festiwalu Nauki  odbywającego się w tych dniach w Warszawie. Uczestnicy  zapoznali się z problemami, jakie można napotkać w trakcie przekładu, adaptacji, konwersji lub inscenizacji dzieł literatury angielskiej  na potrzeby odbiorcy reprezentującego inny obszar kulturowy. Wykład został przeprowadzony w języku angielskim, co znacznie ubogaciło odbiór treści konwersatorium.

Ewa Kiełbiewska