Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W piątek 27.04.2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Motywem przewodnim był cytat z preambuły Konstytucji …wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów…, oznaczający heroiczną walkę o utrzymanie suwerenności naszej ojczyzny.

Uczniowie klasy 3 TR przedstawili historyczne dzieje z okresu uchwalenia tego ważnego dla nas aktu prawnego. Dodatkowymi elementami wzbogacającymi akademię była wyświetlana prezentacja multimedialna, mapa oraz tabliczki z najważniejszymi postanowieniami Konstytucji 3 Maja. Pokazywane przez uczniów tabliczki przypomniały nam jak innowacyjnym na tamte czasy była ta uchwała zasadnicza.

Upamiętnienie przez młodzież rocznicy Konstytucji 3 Maja uświadomiło nam również jak ważne jest ciągłe przypominanie o tym wydarzeniu w celu podtrzymywania świadomości narodowej.