Na tej stronie znajdziesz wykaz zajęć pozalekcyjnych, mający charakter kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i dodatkowych.

Uwaga! Strona jest w trakcje przygotowania.

Treści tej strony aktualizuje Jerzy Stercuła (ostatnia modyfikacja 10 sierpnia 2017 r.)