Rok Tadeusza Kościuszki

Rok Tadeusza Kościuszki

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą 200. rocznicą śmierci tego bohatera. Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej stojący na czele ogólnonarodowego powstania – insurekcji kościuszkowskiej, to polski i amerykański generał oraz niezłomny bojownik w walkach o niepodległość.

Pamiętając o tamtych wydarzeniach, uczniowie naszej szkoły przygotowali w sali numer 1 gazetkę zatytułowaną Życie i działalność Tadeusza Kościuszki. Potrzebne materiały zostały opracowane przez uczniów klasy 1 tn: Damiana Kociszewskiego, Kamila Imiołka i Igora Kowalczyka. Natomiast w pracach związanych z zawieszeniem przygotowanych wcześniej treści pomógł Kamil Kępczyński z kl. 1 te i Michał Roszczyk uczeń kl. 1 tt.

Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w polskim panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty. Dlatego tym bardziej cieszy aktywność naszych wychowanków w podtrzymywaniu pamięci o tym bohaterze.

Krzysztof Jaśkiewicz

Otwarcie boiska

Otwarcie boiska

 12.06.2017 r. odbyło się otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska. Uczniowie zaprezentowali krótki pokaz umiejętności koordynacyjno-motorycznych jak również technicznych z piłki nożnej.

W pokazie wzięli udział: Broniszewski Patryk kl 1tt, Eryk Taraszewski 2ti,  Jakub Kaczmarczyk  2ti  Jakub Michalik  1 ti, Adam Wrochna . 2te, Jakub Machacki  2ts, Bogdan Bartosz  2ts.

W imieniu młodzieży wszystkich zgromadzonych gości powitał Przemysław Szczęsny z  2tt i dyrektor szkoły Elżbieta Malinowska. Po części oficjalnej odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją naszej szkoły a  IV Liceum Ogólnokształcącym. Mecz zakończył się wygraną zawodników z liceum 3:2. Za część sportową odpowiadał Robert Kamiński. Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowała Iwona Dobosz.

 

Klasa reklamy w PJATK

Klasa reklamy w PJATK

Klasa 2 tr odwiedziła w czerwcu Polsko – Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie. Głównym powodem wizyty było uczestnictwo w warsztacie z podstaw programu Ilustrator. Uczniowie zauważyli, że opanowanie narzędzi Corela daje komfort w podejściu do narzędzi Ilustratora przy ewentualnym zetknięciu się z tym programem na rynku pracy.

Uczniowie zwiedzili kilka pracowni: w tym pracownię grafiki warsztatowej i pracownię malarstwa. Przy okazji  obejrzeli wystawę prac Józefa Wilkonia.

Wycieczka na PJATK była wcześniej planowanym elementem w ramach konkursu graficznego Człowiek kreatywny.

Zofia Hejke

 

Szkolna debata na temat tolerancji

Szkolna debata na temat tolerancji

31.05.17 r.  na 4 i 5 lekcji klasa 2 tr przeprowadziła debatę. Uczniowie zajmowali stanowiska wobec postawionej tezy: Tolerancja to postawa, która powinna być jedną z głównych wartości w państwach cywilizacji zachodniej. W role prowadzących wcielili się Patrycja Koczara i Andrzej Liwiński.
 
Strona będąca za tezą nosiła nazwę KOT – Komisja Obrony Tolerancji, a grupa przeciw TiW – Tradycja i Wartości. Publicznością była klasa 2tr, natomiast obserwatorami 3p i 1ts. Osoby, które broniły tezy, przedstawiały następujące argumenty :
– tolerancja wobec innych to jak tolerancja wobec swoich przyjaciół i rodziny
– tolerować powinniśmy swoich sąsiadów bez względu na wszystko
– nie musimy kogoś  lubić, ale nie wolno mu ubliżać
– tolerancja pozwala nam się rozwijać i poznawać inne kultury
Kontrargumentami były: tolerancja prowadzi do zanikania tradycji,a także do islamizacji, przytoczone zostały słowa Muammara al-Kadafiego: Obecnie mamy 50 mln muzułmanów w Europie, zmienią ten kontynent w ciągu kilku dekad. Ciekawe jest zjawisko, że osoby uważające się za tolerancyjne zazwyczaj nie tolerują poglądów osób nietolerancyjnych, co świadczy o braku tolerancji.
 
Po przedstawieniu swoich stanowisk przez strony przyszedł czas na zadawanie pytań i odnoszenie się do argumentów przeciwników. Między grupami zaczęła się zacięta dyskusja. Obie drużyny chciały przekonać publiczność oraz komisję do swoich racji. Czas  zadawania pytań musiał zostać wydłużony. Na końcu nastąpiło głosowanie, jednak ostateczny głos miała komisja decyzyjna, w której skład wchodzili: wicedyrektor Bożena Rosłoń oraz dwóch uczniów klasy 2tr: Izabela Bystrosz i Cezary Skalski. Wyniki były jednoznaczne: 9 osób było przeciw tezie, 1 osoba za i 3 osoby wstrzymały się od głosu. Po naradzie komisji pani wicedyrektor zabrała głos, podsumowując, że wszyscy jesteśmy tolerancyjni, ale do pewnej granicy.
 
Julita Olkowska, Małgorzata Winterot, 2 tr
Teledar – ostatnie dni zbiórki

Teledar – ostatnie dni zbiórki

Uwaga!
Do końca roku szkolnego wznawiamy akcję Teledar.
Jeśli masz w domu niepotrzebny, sprawny lub nie, telefon komórkowy, podaruj go potrzebującym lub zrób coś dla środowiska

– oddaj do utylizacji!!!

Dlaczego warto oddać stary telefon do utylizacji? Ponieważ utylizacja chroni środowisko, daje telefonom drugie życie i polepsza życie dzieci w Polsce.

Telefony można przynieść do pokoju nauczycielskiego lub oddać nauczycielom: Dorocie Wojciuk i Annie Stasiak

Szczegóły akcji na stronach:

http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/teledar/
http://www.teledar.pl/Strona_Glowna

 

 

Konferencja ITechDays

Konferencja ITechDays

W dniach 1-2.06.2017 r. uczestniczyliśmy w ITechDays. Była to świetnie zorganizowana konferencja informatyczna, w której nie mógł uczestniczyć nikt, kto nie posiadał zaproszenia i potwierdzania. Nasze zawdzięczamy zaprzyjaźnionej firmie CBSG.
 
Wszyscy uczestnicy przybyli z bardzo pozytywnym nastawieniem, a przyjazna atmosfera dodawała jeszcze pozytywnej energii.
Sama konferencja przebiegała w ciekawy sposób. Można było dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach IT, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prelegenci odpowiadali na wszelkie pytania, a partnerzy prezentowali swoje stoiska. Jedynym minusem było to, że w jednym czasie odbywały się trzy interesujące prelekcje, co uniemożliwiało uczestniczenie w każdej z nich.
 

Poza ITechDays na terenie PTAK Expo odbywały się Comic Con  i Good Game Expo. Tam również każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Wszystkie stanowiska przyciągały muzyką, sposobem prezentacji, konkursami lub turniejami.Kamil Kościanek