Perspektywiczny Wiadukt

 

Jesteśmy szkołą specjalizującą się w kierunkach technicznych atrakcyjnych na rynku pracy: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik organizacji reklamy czy technik pojazdów samochodowych.

Z sukcesami przygotowujemy młodzież do egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasi uczniowie, biorąc pod uwagę zdawalność egzaminów w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych i technik organizacji reklamy, znajdują się w pierwszej trzydziestce szkół w Polsce.

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 w kategorii Technikum zajmujemy 12 miejsce w województwie mazowieckim, a w powiecie piaseczyńskim jesteśmy najlepsi.

Sukcesy osiągane w olimpiadach oraz wyniki matur i egzaminów zawodowych powodują, że możemy poszczycić się stałym wzrostem wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej. Potwierdzają to opublikowane w 2016 roku trzyletnie wskaźniki maturalne EWD z języka polskiego i matematyki.

Jako jedna z nielicznych szkół możemy poszczycić się Odznaką Honorową za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznawaną przez ministra przedstawicielom innowacyjnych przedsiębiorstw i inicjatyw gospodarczych decydujących o rozwoju gospodarczym kraju.

Od lat z przyjemnością pracujemy nad jakością kształcenia, co sprawia, że Zespół Szkół Nr 1 to szkoła sukcesu.

Zapraszamy na stronę matura.ewd.edu.pl oraz perspektywy.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji.

Innowacja pedagogiczna

program innowacji pedagogicznej z informatyki

sprawozdanie z innowacji pedagogicznej z informatyki