Budowa nowej części szkoły

1 lipca 2002
Budowa nowej części szkoły

W 2002 r. dyrektorem zostaje Elżbieta Malinowska, a jej zastępcami Janina Świergolecka i Helena Krystoń. Szkoła kształci w zawodach technik elektronik, technik telekomunikacji, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk. W latach 2010-2011 zostaje rozbudowane nowe skrzydło, gdzie mieszczą się pracownie przedmiotów zawodowych. Warsztaty na ul. Czajewicza zostają zlikwidowane.

Zespół Szkół Nr 1

1 września 2000

W 2000 r. po przejęciu przez powiat piaseczyński szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Nr 1 i w jego skład wchodzą: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Profilowane.

Nadanie imienia

9 maja 1986

9 maja 1986 r. nadano szkole imię generała Zygmunta Berlinga. Uroczystość nadania imienia odbyła się z udziałem władz wojewódzkich, gminnych i oświatowych. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała żona generała Maria Berlingowa. W rok po nadaniu imienia generała Berlinga, w dniu 8 maja 1987 r. szkole wręczono sztandar. Młodzież złożyła ślubowanie, a słowa: Przeniesiemy zdobytą wiedzę i zasady oraz tradycję szkół piaseczyńskich idąc do pracy i społeczności – do dziś są w pamięci. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10 został Kazimierz Łątka.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10

1 września 1976
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10

W nowym roku szkolnym 1976, po przeniesieniu Technikum Elektryczno-Mechanicznego do nowego budynku przy ul. Szpitalnej 10, postanowiono rozszerzyć zakres nauczania w zasadniczej szkole. Powstaje wówczas klasa o kierunku kierowca mechanik. W 1989 r. w porozumieniu ze szkołą przy al. Brzóz przeniesiono klasy mechaniczne do szkoły na ulicę Szpitalną. W budynku przy ulicy Szpitalnej funkcjonuje wówczas zespół szkół, w skład którego wchodzą: Technikum Elektryczno-Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe,  Internat oraz warsztaty umiejscowione przy ulicy Czajewicza. Na zdjęciu podpisanie protokołu odbioru pierwszego etapu budowy warsztatów szkolnych

Wmurowanie kamienia węgielnego

15 listopada 1969
Wmurowanie kamienia węgielnego

We wrześniu 1969 r. w czasie obchodów VI wieków Piaseczna wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku technikum przy ul. Szpitalnej 10. Budowa trwała ponad siedem lat i mimo oddania budynku do użytku 1 września 1976 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych jeszcze przez wiele lat usuwano usterki. Szkoła przygotowała do zawodu wielu młodych ludzi, którzy znaleźli zatrudnienie w zakładzie Lamp Oscyloskopowych, Zakładach Elektronicznych „Lamina” i „Polkolor”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

1 września 1967

We wrześniu 1967 r. w budynku Technikum Elektrycznego przy Al. Brzóz 26 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Dyrektorem zasadniczej szkoły był Władysław Polkowski. We wrześniu 1970 r. przekształcono ją w szkołę dzienną pod nazwą Zespołu Szkół Zawodowych. Dyrektorem tej szkoły został Aleksander Niedziułka.

Dawne lokalizacje szkoły

1 września 1966

W 1966 r. szkoła zostaje przeniesiona do Zalesia Dolnego. W budynku byłego Gimnazjum Emilii Plater przy Al. Brzóz 27 technikum mieściło się do sierpnia 1976 r.

Technikum Elektryczne

1 września 1963

W 1960 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, a we wrześniu 1963 r. rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Technikum Elektrycznego, którego dyrektorem był Kazimierz Łątka.

Budynek szkoły w latach 60.

17 października 1960
Budynek szkoły w latach 60.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

31 lipca 1952

Latem 1952 r. szkoła zostaje przeniesiona na ul. Zgody 14. Na początku lat 60. szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową o kilku kierunkach kształcenia.

Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla młodzieży rzemieślniczej

1 września 1944

Istniała z przerwą od września 1944 r. do września 1946 r. Jej dyrektorem był Józef Reszczyk. We wrześniu 1946 r. została przekształcona w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową dla Pracujących (budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Świętojańskiej 12). W roku 1950 dyrektorem zostaje Roman Andrzejewski.