Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

——————————————————————————————————

Przypominamy o składaniu do komisji socjalnej podań o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
oraz o tzw. „wczasy pod gruszą” (przysługujące pracownikom administracji i obsługi) w nieprzekraczalnym
terminie do 09.06.2017 r.

——————————————————————————————————

Regulamin Socjalny 2016 po komisji

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół NR 1 w Piasecznie

Dysponowanie funduszem w roku 2016

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie (wczasy pod gruszą)

Załącznik Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie