Dokumenty szkolne

Statut 2016 – obowiazuje od 1 grudnia 2016 r. [PDF]

Statut 2016 – obowiazuje od 1 września 2016 r. [PDF]

Koncepcja pracy szkoły [PDF]

Program Profilaktyki Szkolnej 2016-2017 [PDF]

Szkolny program wychowawczy 2016-2017 [PDF]

Procedura postepowania w razie wypadku [PDF]

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyki zawodowe [PDF]

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie [PDF]

 

Szkolne zestawy programów nauczania i zestawy podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału i obowiązuje w danym oddziale przez cały cykl nauki.

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2016/2017 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2015/2016 [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2014/2015 [XLS] [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2013/2014 [XLS] [PDF]

Dla oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym: 2012/2013 [PDF] [DOC]

Aktualny spis podręczników dostępny jest w e-Dzienniku Librus.